Formuestrukturering

Omstendighetene kan endre seg og uventede hendelser kan oppstå i livet ditt. Formuestrukturering hjelper deg til å beskytte og bevare formuen din, og kan senere sikre fremtiden for dine kjære. I samarbeid med juridiske eksperter og skatteeksperter i hele SEB, og med et internasjonalt nettverk av eksterne rådgivere, tilbyr vi omfattende tjenester innen personlig planlegging og selskapsstrukturering. Dette oppnår vi ved å samarbeide nært hele veien, slik at vi forstår dine spesielle behov og omstendigheter.

Fordi vi er et internasjonalt konsern, har formuestrukturering et internasjonalt preg. Vår ekspertgruppe av jurister gir deg råd i emigrasjonsspørsmål, styring av holdingselskap, forsikringsprodukter, generasjonsplanlegging m.m.

Som kunde hos Private Banking har du full tilgang til våre eksperter innen formuestrukturering som kan støtte deg i spørsmål av betydning for deg og din familie, og som bevarer formuen din på beste mulige måte. 

Vi tilbyr deg en proaktiv tilnærming til dine behov og en helhetlig årlig gjennomgang av din spesielle, finansielle situasjon.