Art Advisory

Mange av våre kunder er opptatt av og besitter verdifull kunst. Graden av kunstkunnskap og -interesse varierer. Vi ønsker å møte vår kunder der de er, og vi har knyttet til oss en kunstfaglig ekspert med allsidig internasjonal kompetanse, 30 års erfaring fra kunstmarkedet samt forvaltningsansvar for en av Norges største private samlinger over mange år.

Vi tilbyr atelier- og utstillingsbesøk, turer til kunstmesser/opplevelser i inn- og utland samt foredragsrekker. Våre nyhetsbrev gir tips om aktuelle kunstaktiviteter samt informerer om nyheter og trender i kunstmarkedet.

I tillegg tilbyr vi muligheten til å få vurdert eksisterende samlinger, samt rådgivning knyttet til supplering eller oppbygging av kunstsamlinger. Vi kan opptre som megler ved kjøp/salg, og hjelper deg å finne utvalgte samlerobjekter. Har du arvet bilder du ikke ønsker å beholde, diskuterer vi gjerne med deg hvordan verdien best kan realiseres.

Vi kan hjelpe deg med:

  • verdivurdering
  • registering av samlinger
  • kvalitetssikring ved kjøp
  • megling
  • porteføljerådgivning
  • investering
  • innkjøpsoppdrag
  • forvaltning (transport/oppbevaring/restaurering)