Statistisk informasjon relatert til PSDII

Regnearket under viser statistikken over responstider og oppetid for betalingstjenestens brukergrensesnitt i banken i henhold til PSDII-forskriften.

Last ned statistikk

Denne informasjonen kan endres fra tid til annen.