04.12.2013 00:00

Investment Outlook: Markedshåp vil kreve bevis

Veksten i verdensøkonomien er klar til å akselerere, men dette vil skje sakte og akkurat nå savner markedshåpet bevis i mange tilfeller. Aksjemarkedene feirer til en viss grad seieren for tidlig.
"Aksjemarkedet er ofte sagt å være en økonomisk indikator som er 6-8 måneder før realøkonomien. Hvis man for et øyeblikk, lar den virkelige økonomien til å bli representert av selskapets inntjeningsprognoser, ser det ut til at sistnevnte i stor grad er stillestående mens aksjekursene stiger. For skeptikere, er dette litt for spennende, markedet har havnet i limbo, der håp er uttrykt i aksjeprisbevegelser og den realøkonomiske utviklingen i form av inntjening. Dette gapet kan av gode grunner gjøre mange mennesker nervøse," sier Ann Grevelius, Global Head of Investment Strategy i SEB.
Bildet av emerging markets (EM) endrer utseendet. BRIC -konseptet faller fra hverandre, og etterlater en ensom, men kraftig C. Den første EM fase inntil 1997-98 - med rask økonomisk build-upoutsourcing av produksjonen til nye land og rask industrialisering - førte til svak statsøkonomi og en finanskrise som forårsaket alvorlig problemer i Russland og deler av Asia. Den neste fasen, med sin raske ekspansjon av tunge råvareintensiveinvesteringer, skapte også en grad av økonomisk sårbarhet i form av handelsflyt ubalanser, underskudd i utenriksøkonomien etc. for noen land.
"I dag er vi i en mer moden fase. Vi vil ikke se den samme raske utvidelsen eller samme press på råvaresektoren. Vi kan ikke lenger snakke om EM -landene som en enhet. Vi må derimot vurdere hvert land og dets valuta og aksjemarkedet på sine egne meritter. Dette er grunnen til at vi har skrevet en temaartikkel om hvordan BRIC er kanskje "bare" en C i dag, " sier Hans Peterson, Global Head of Asset Allocation på SEB.
Årtusenskiftet ga oss en av de største markedsboblene i historien, IT (eller dotcom) boblen. Hva har skjedd siden da? Vi har sett nærmere på den "nye" økonomien - ITustrial revolusjon.
"I motsetning til perioden rundt årtusenskiftet, er dens vekst vedvarende denne gangen ved endringer i forbrukernes atferdsmønstre. Nye merker med en ekstremt bred rekkevidde, og i mange tilfeller lønnsomhet, blir skapt regelmessig. I en temaartikkel, ser vi mer nærmere på disse fenomenene og deres ​​drivkrefter og prøver å skjelne hva som kan være reelle verdier i denne nye verden," sier Ann Grevelius.