Gå til søkefunksjon Gå til innhold

Du må bruke en annen nettleser. For å bruke våre webtjenester kan du isteden bytte til en av disse nettleserne: Apple Safari, Google Chrome, Microsoft Edge eller Mozilla Firefox. Les mer om anbefalte nettlesere.

KLP Kapitalforvaltning innfører andelsklasser i KLP-fondene

Andelsklasser

Innføring av andelsklasser i KLP-fondene vil bli gjennomført 25. april 2022. Endringen medfører at det blir bokstavkode etter fondsnavnet for å vise hvilken andelsklasse du som kunde har andeler i. KLP Kapitalforvaltning vil benytte tre bokstavkoder:

  • P - andelsklasse for tegning på mindre enn 10 millioner kroner
  • S - andelsklasse for tegning for minst 10 millioner kroner
  • N - nettoandelsklasse tilgjengelig for distributører som ønsker å benytte denne i stedet for P-klassen i tilbudet til sine kunder

Det vil også bli endring i navnene på noen av fondene. Vi tar bort romertall som har skilt mellom ulike fond-i-fond. Vi tar i stedet inn informasjon om valutasikring i navnet på de fond hvor dette er del av investeringsstrategien.

Eksempel på navneendringer i tre populære fond:

Tidligere navn Nytt navn fra 25.04.2022
KLP AksjeGlobal V KLP AksjeGlobal Indeks P
KLP AksjeGlobal IV KLP AksjeGlobal Valutasikret P
KLP AksjeVerden Indeks KLP AksjeVerden Indeks P

 

Omleggingen vil ikke påvirke hvordan midlene forvaltes. Forventet avkastning og risiko forblir uendret. KLP Kapitalforvaltnings lave satser for forvaltningshonorar i fondene videreføres uendret.

Sammenslåing av fond

I forbindelse med innføring av andelsklasser vil enkelte fond bli slått sammen (fusjonert). Det vil forenkle fondsstrukturen og effektivisere forvaltning og administrasjon av fondene. Dette gjelder fond med like investeringsmandater, men med ulik grense for minstetegning og forvaltningshonorar.

Etter fusjonen vil andelseierne bli fordelt på andelsklasser ut fra hvilke fond de var investert i før fusjonen.

Sammen med distributørene av KLP-fondene, vil KLP Kapitalforvaltning sørge for å gjøre alle nødvendige endringer, slik at du slipper å foreta deg noe aktivt ved overgangen.

Vi gjør oppmerksom på at fondene som blir fusjonert inn i andre fond, vil få nytt bankkontonummer for innbetaling av tegningsbeløp. Alle som kjøper fond via nettløsning hos distributører, slipper å tenke på dette. Kontonummeret vil bli oppdatert i nettløsningene.

Ønsker du mer informasjon om endringene kan du lese her.