Gå til søkefunksjon Gå til innhold

Innkalling til valgmøte FIRST Fondene

Andelseiere i fond forvaltet av FIRST Fondene AS innkalles med dette til valgmøte 24. juni 2021 kl. 14.00. Møtet avholdes via Microsoft Teams.

Til behandling foreligger:

  1. Valg av møteleder og to til å undertegne protokollen
  2. Valg av to styremedlemmer og ett varamedlem til å representere andelseierne

John Høsteland og Kjell Bettmo har begge siste 2 år vært andelseiervalgte styremedlemmer i FIRST Fondene AS. Bjørn Thorkildsen har i samme periode vært andelseiervalgt varamedlem. Alle disse er nå på valg. Administrasjonen innstiller at disse gjenvelges for en periode på 1 år.

Innkallelse og påmelding

Andelseiere som ønsker å delta på valgmøtet må senest innen 20. juni 2021 ha meldt dette skriftlig (per brev eller elektronisk til post@firstfondene.no). Andelseiere har også rett til å la seg representere på møtet ved skriftlig fullmakt. Andelseiere kan melde inn andre saker enn de som er nevnt i innkallingen. Disse må skriftlig innmeldes senest 20. juni. Det er også mulighet til å forhåndsstemme. Med unntak av valgene kan valgmøtet ikke treffe vedtak som binder fondene eller forvaltningsselskapet.

Trykk her for å åpne innkallelse og skjema for påmelding