Gå til søkefunksjon Gå til innhold

Gjennomført vedtektsendring i Landkreditt Høyrente

Det er nå gjennomført vedtektsendring i Landkreditt Høyrente.

Vedtektsendringen innebærer at Landkreditt Høyrente har fått nye vedtekter som er i bedre overenstemmelse med de standardvedtektene som benyttes i bransjen.

Oppdaterte versjoner av vedtekter, prospekt og nøkkelinformasjon for Landkreditt Høyrente er lagt ut på våre nettsider www.landkredittfondene.no.

Prospekt og nøkkelinformasjon er oppdatert slik at de er samsvarende med vedtektene.