Gå til søkefunksjon Gå til innhold

Andelseiermøte i Landkreditt Høyrente

Tirsdag 21. september ble det avholdt andelseiermøte for andelseierne i Landkreditt Høyrente, vedrørende forslag om endring av fondets vedtekter. Forslaget ble vedtatt med 100 prosent av representerte stemmer i Landkreditt Høyrente.

Etableringen av de nye vedtektene krever Finanstilsynets godkjennelse, og forventes å  kunne skje i løpet av oktober 2021.

 

Informasjon om dette ligger nå ute på: 
https://www.landkredittbank.no/blogg/2021/vedtektsendring-landkreditt-hoyrente/