Kundeinformasjonsportal

Grunnet endringer i det norske regelverket for tiltak mot hvitvasking og terrorfinansiering, samt gjennomføring av AML 4 (EUs fjerde hvitvaskingsdirektiv), er vi forpliktet til å oppdatere informasjon og legitimasjon på selskaper vi har et kundeforhold til.

Utfylling av digitalt kundeprofilskjema

For at oppdateringen skal bli utført så effektivt og enkelt som mulig ber vi deg om å fylle ut vårt digitale kundeprofilsskjema ved å følge linkene til høyre på denne siden. Vennligst benytt kundenummeret oppgitt av SEB for å logge inn. Det er viktig at utfylling av kundeprofilskjemaet skjer elektronisk og ikke på papir slik at all kundeinformasjon vi har blir oppdatert og riktig.
Linker til skjemaet finner du til høyre på denne siden.

Hvorfor er dette viktig?

Vi gjør oppmerksom på at vi vil kunne bli forhindret fra å gjennomføre transaksjoner knyttet til ditt kundeforhold, jfr. hvitvaskingsloven § 21, dersom vi ikke mottar oppdatert kundeinformasjon fra deg

Veiledning