Kundeinformasjonsportal

Grunnet endringer i det norske regelverket for tiltak mot hvitvasking og terrorfinansiering, samt gjennomføring av AML 4 (EUs fjerde hvitvaskingsdirektiv), er vi forpliktet til å oppdatere informasjon og legitimasjon på selskaper vi har et kundeforhold til.

Utfylling av digitalt kundeprofilskjema

For at oppdateringen skal bli utført så effektivt og enkelt som mulig ber vi deg om å fylle ut vårt digitale kundeprofilsskjema ved å følge linkene til høyre på denne siden. Ved innlogging benyttes ditt kundenummer, som du finner i brevet vi har sendt deg. Vi gjør oppmerksom på at alle faner og felt skal fylles ut. Det er viktig at utfylling av kundeprofilskjemaet skjer elektronisk og ikke på papir slik at all kundeinformasjon vi har blir oppdatert og riktig.

Hvorfor er dette viktig?

Vi gjør oppmerksom på at vi vil kunne bli forhindret fra å gjennomføre transaksjoner knyttet til ditt kundeforhold, jfr. hvitvaskingsloven § 21, dersom vi ikke mottar oppdatert kundeinformasjon fra deg

Veiledning