Kredittobligasjoner

Obligasjonsavdelingen i Oslo består i dag av 11 dedikerte meglere fordelt på henholdsvis Investment Grade (Herunder sparebanker og selskaper med høyere kredittrating enn BBB-), samt høyrenteobligasjoner.

Meglerne bistår selskaper og finansinstitusjoner så vel som investorer med spekteret fra utstedelse av obligasjonslån til kjøp og salg av papirer i sekundærmarkedet.

Obligasjonsmarkedet som finansieringskilde har vokst signifikant de seneste årene. Tradisjonelt har dette markedet blitt brukt av sparebanker og finansinstitusjoner. Fra midten av 2000-tallet og frem til i dag har antallet aktive bedrifter i obligasjonsmarkedet økt kraftig. Samtidig har det vært stor tilstrømming av kapital inn i høyrentefond, og dette har blitt en meget populær form for investering og sparing. Dette gjør sitt til markedet modner for hver dag som går.

SEB tilbyr distribusjon av obligasjoner globalt, med meglerrepresentanter i Stockholm, Helsinki, Frankfurt, Hong Kong, New York, København samt Oslo. Disse dekker institusjonelle og private kunder over hele verden.

Som en av de største og best rangerte nordiske aktørene i dette markedet tilbyr SEB en bred analysedekning av finansinstitusjoner og selskaper som er aktive innen ulike sektorer. De fleste av industriselskapene er børsnoterte.