Institusjonelle kunder

SEB er en fullskala investeringsbank hvor kapitalforvaltning har en sentral posisjon. Vi tror på det å ha et aktivt forhold til investeringer, og bruker vår dype og integrerte markedskompetanse til å skape effektive, solide og innovative løsninger for våre kunder.

Gitt SEB sin posisjon som en global aktør med lokal forankring i våre hjemmemarkeder i Norden vil vi kunne tilby våre kunder direkte tilgang til internasjonale investeringsløsninger. Vi kan tilby både fond og diskresjonære løsninger fra både SEB og eksterne forvaltningsmiljøer.

Våre institusjonelle kunder er forsikringsselskaper, pensjonskasser, stiftelser, kommuner/ fylkeskommuner og større profesjonelle investeringsselskaper.

Uavhengig av grad av samarbeid du som kunde måtte ønske å ha med SEB vil du nyte godt av vår globalt integrerte plattform for Asset Management samt vår unike base av intellektuell kapital.

Vi vet at suksess bare kan oppnås gjennom den høyeste kvalitet på produkter og rådgivning. I tillegg kreves førsteklasses service.

Det er dette vi leverer.